Leasing maszyn używanych

maszyny

Maszyny do różnych zadań

Maszyny budowlane, drogowe, leśne czy rolnicze – na ogół wszystkie one są przeznaczone do ciężkich prac w trudnych warunkach i terenie. Ze względu na bardzo wysokie ceny takich maszyn, nie wszystkich klientów stać na sfinansowanie zakupu nowej maszyny tego typu czy to w formie leasingu czy kredytu lub pożyczki. Wtedy pojawiają się pytania od klientów – jak stara może być maszyna, którą chcę nabyć?

Maszyny a finansowanie

Firmy leasingowe ze względu na specyfikę działania i pracy maszyn budowlanych, rolniczych czy leśnych inaczej oceniają ich wartość i ryzyko zakupu, co w praktyce przekłada się na dużo wyższe limity wieku dla tych przedmiotów niż dla samochodów osobowych czy transportu ciężkiego. Wśród wielu firm leasingowych na rynku jest co najmniej kilka, które w uproszczonych procedurach dają możliwość finansowania nawet kilkunastoletnich maszyn. Zawsze jednak trzeba liczyć się z tym, że ogólny stan techniczny maszyny oraz jej wartość będzie weryfikował rzeczoznawca z DEKRY bądź innego stowarzyszenia akceptowanego przez leasingodawcę a pozytywna opinia rzeczoznawcy będzie warunkiem koniecznym do uzyskania ostatecznej zgody leasingodawcy.

Finansowanie maszyn budowlanych i drogowych

Maszyny budowlane i drogowe to bardzo duża grupa maszyn i urządzeń, począwszy od małych zagęszczarek przez różnej wielkości minikoparki do walców, koparek, ładowarek, wiertnic itd.
Najbardziej popularne maszyny takie jak koparko-ładowarki, koparki i ładowarki są najchętniej finansowane przez firmy leasingowe, co przekłada się na najdłuższe dopuszczalne okresy użytkowania tych maszyn. Niczym wyjątkowym w tej grupie maszyn są umowy leasingowe na finansowanie 15-letnich a nawet starszych maszyn.

Podobnie sytuacja będzie wyglądała przy największych maszynach drogowych takich jak rozkładarki do mas bitumicznych, kruszarki, przesiewacze czy węzły betoniarskie.

W przypadku mniejszych maszyn czy urządzeń takich jak m.in. agregaty, skoczki, betoniarki czy rusztowania, należy liczyć się z tym, że wiek przedmiotu będzie bardziej ograniczony i wyniesie na ogół do 10 lat.

Leasing maszyn rolniczych i leśnych

Maszyny rolnicze i leśne to kolejna szeroka grupa maszyn. Tutaj najchętniej finansowane są ciągniki rolnicze i kombajny w przypadku maszyn rolniczych, a harvestery i forwardery to najchętniej finansowane maszyny leśne. W obu tych przypadkach bez trudności znajdziemy finansowanie dla maszyn nawet piętnastoletnich – nawet tak wiekowe maszyny przedstawiają sobą jeszcze dużą wartość i stanowią doskonałe zabezpieczenie umowy leasingu.

W przypadku mniejszych maszyn rolniczych takich jak siewniki, przetrząsacze, agregaty, rozrzutniki i inne okres finansowania wraz z wiekiem maszyny będzie o kilka lat krótszy i w momencie składania wniosku ograniczony do ok 10 lat.

Dodatkowo warto wspomnieć o pojazdach specjalnych takich jak wywrotki, betoniarki, pompy do betonu, autotransportery (lohry), wozy asenizacyjne, śmieciarki czy choćby pługopiaskarki. Ze względu na specjalistyczne wyposażenie i sposób użytkowania tych pojazdów leasingodawcy chętniej wydłużają dla nich okres użytkowania i zezwalają na finansowanie nawet dwudziestoletnich pojazdów.

Bez limitu wieku

Wspomniane powyżej warunki są oferowane przez co najmniej kilka firm leasingowych. Na rynku można znaleźć również oferty finansowania maszyn bez limitu wieku. Oferta ta skierowana jest jednak głównie dla klientów o dobrej kondycji finansowej (przychody znacznie przekraczają wartość wnioskowanej maszyny), mających dobrą historię w bazach międzybankowych. Kolejnym przypadkiem leasingu maszyn i urządzeń bez limitu wieku jest oferta leasingowa skierowana do przedsiębiorców prowadzących działalność min. pół roku, którzy chcą sfinansować zakup do 30 tys. zł netto – bez podawania wyników finansowych wystarczy jednie brak negatywnych informacji gospodarczych.

Parametry finansowania maszyn używanych

Opłata wstępna dla wniosków o finansowanie kilkunastoletnich maszyn jest ustalana indywidualnie w każdym wniosku i uzależniona jest od ogólnej kondycji klienta (głównie jego wyników finansowych) oraz wyceny rzeczoznawcy – dobra sytuacja finansowa oraz wycena potwierdzająca wartość wnioskowanego przedmiotu z faktury lub ją przewyższająca dają możliwość ubiegania się o finansowanie przy wpłacie już na poziomie 5-10% wartości początkowej.

Przy finansowaniu najstarszych ze wspomnianych maszyn dodatkowo należy pamiętać, że okres finansowania będzie ograniczony do maksymalnie pięciu lat, choć mogą zdarzyć się przypadki, że zgoda na finansowanie będzie udzielona na jeszcze krótszy okres.

Szybki kontakt
  • linkedin
  • facebook
Zamknij menu
Umów konsultację
telefon 513 009 506 telefon 575 590 323