Dofinansowanie na samochód elektryczny

elektryk

W ostatnich latach na naszych drogach pojawia się więcej pojazdów z napędem eklektycznym. Samochody te wybierane są przede wszystkim ze względu na rosnące ceny paliw oraz są dużo przyjaźniejsze środowisku. W Polsce pojawił się już program dofinansowujący zakupy takich pojazdów – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie na zakup samochodów elektrycznych.

Głównym celem  programu jest zachęcenie kupujących do zakupu właśnie takich pojazdów, co ma wpłynąć na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza.

Program realizowany będzie w latach 2021-2026, w tym okres wydatkowania środków do 30.06.2026.

Program „Mój elektryk” przewiduje możliwość dofinansowania zakupu samochodów zeroemisyjnych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania albo wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych. Dotacją mogą być objęte tylko fabrycznie nowe pojazdy, które nie były przed zakupem zarejestrowane lub zostały zakupione i zarejestrowane przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km.

Kwoty dofinansowania pojazdów mogą wynosić nawet do 70 tys. zł a na dofinansowanie mają wpływ rodzaj pojazdu oraz roczny przebieg kilometrów.

Dla osobowych elektryków firmowych przewidziano dotację w wysokości 18 750 zł lub nawet 27 000 zł, jeśli deklarowany roczny przebieg pojazdu wyniesie co najmniej 15 tys. km. W przypadku samochodów dostawczych dotacja jest jeszcze wyższa, w zależności od przebiegu rocznego – do 50 tys. zł lub do 70 tys. zł, maksymalnie do 20% lub do 30% kosztów kwalifikowanych kupna samochodu.

Fundusz oferuje również wsparcie w wysokości do 4 tys. zł (nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych) dla elektrycznych pojazdów dwu- trój- i czterokołowych stosowanych do celów gospodarczych. Poza pojazdami osobowymi (kategoria M1) nie obowiązują limity cenowe.

Koszty kwalifikowane to opłata wstępna i opłata transferowa w wysokości 1,5% dotacji, ustalone w umowach leasingu. Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez Beneficjenta, a Beneficjent nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części.

Jednostki sektora finansów publicznych, instytucje badawcze, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, rolnicy indywidualni kościoły oraz organizacje religijne w przypadku kategorii M1 maksymalnej wartości pojazdu 225000 zł mają dofinasowanie w wysokości 187500 zł przy przebiegu rocznym powyżej 15 tyś km jest to już 27000 zł.

W przypadku osób fizycznych, dofinansowanie w ramach “Mojego elektryka” będzie udzielane w formie bezzwrotnej dotacji. Co ważne, program ten uwzględnia także leasing samochodu elektrycznego i w ramach tego świadczenia o dotacje z puli mogą ubiegać się banki udzielające kredytowania na ten rodzaj pojazdu.

Przyznanie dofinansowania z programu “Mój elektryk” zależy od prawidłowości złożonych przez beneficjentów wniosków  pod kątem zgodności z zasadami, jak i warunkami programu. Aby uzyskać dopłatę do auta elektrycznego, wystarczy spełnić kryteria określone w programie i regulaminie naboru. Konieczne jest wiec kupienie lub wzięcie w leasing nowego pojazdu elektrycznego, którego cena nie przekroczy ceny maksymalnej określonej w programie a w przypadku zakupu zarejestrowanie zeroemisyjnego pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ubezpieczenie go i zobowiązanie się do tego, że sprzeda się go przez okres dwóch lat od otrzymania dotacji

 

 

 

Szybki kontakt
  • linkedin
  • facebook
Zamknij menu
Umów konsultację
telefon 513 009 506 telefon 575 590 323