Polityka prywatności i cookies

Dziękujemy za otwarcie tej strony. Oznacza to, że podobnie jak my cenisz swoją prywatność. Informacje poniżej zawierają zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (tak, mówimy o RODO), informacje dotyczące plików cookies i innych technologii śledzących, które pomagają nam we właściwym dostosowaniu działania strony www.finansowaniefirmowe.pl

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z polityką prywatności, możesz się z nami skontaktować drogą mailową na adres biuro@finansowaniefirmowe.pl

SKRÓCONA WERSJA – najważniejsze informacje 

  1. Dbamy nie tylko o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe.
  2. Administratorem strony jest Paweł Paśnikowski, prowadzący działalność pod nazwą 2XP Paweł Paśnikowski, zarejestrowaną pod adresem 10-699 Olsztyn, ul. Mazowiecka 9/21 i numerami identyfikacyjnymi  NIP 739 136 11 01, REGON 510666550
  3. Dane przekazana bezpośrednio na adres biuro@finansowaniefirmowe.pl są bezpieczne i udostępniane wskazanym leasingodawcom po uzyskaniu zgody ich właściciela.
  4. Dane będą przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji wskazanego zamówienia, chyba że wyrazisz odrębną zgodę. Oznacza to, że jeśli poprosisz o wycenę na pojazd osobowy o określonych parametrach, otrzymasz informacje związane wyłącznie z tą transakcją.
  5. Nie udostępniamy danych osobowych żadnym podmiotom trzecim, które nie są bezpośrednio związane z przedmiotem zamówienia.
  6. Korzystamy z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin strony, czasu jaki został na nich spędzony, przejść pomiędzy poszczególnymi sekcjami strony. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies firmy Google.
  7. Jeśli uznasz powyższe informacje za mało wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.    Właścicielem i Administratorem danych pozostawionych na stronie www.finansowaniefirmowe.pl jest firma 2XP Paweł Paśnikowski, z siedzibą w Olsztynie, ul. Mazowiecka 9,  NIP 739 136 11 01, REGON 510666550. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2.    Dane przetwarzane są zgodnie z:

a.    ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)

b.    ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

c.    RODO: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3.    Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

4.    Dane osobowe podawane w formularzu, poprzez aplikację CallPage, bezpośrednio na wskazany adres e-mail,  są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§ 2. Cel przetwarzania danych, prawa właściciela i warunki ich udostępnienia.

1.    Dane osobowe przetwarzane są:

a.    w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania kontaktu,

b.    w zakresie i celu niezbędnym do sformułowania i dostarczenia oferty handlowej związanej z przesłanym zapytaniem,

c.    prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

2.    Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zachowuje prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3.    Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w firmie 2XP Paweł Paśnikowski jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@finansowaniefirmowe.pl

4.    Zastrzegamy prawo do przetwarzania danych po realizacji współpracy lub cofnięciu zgody tylko w jeżeli przepisy krajowe, unijne bądź prawa międzynarodowego zobowiązują nas do ich przechowywania (np. przepisy skarbowe). W takim przypadku wykorzystujemy prawo właściciela danych do ograniczenia przetwarzania, na mocy którego zaprzestaniemy kontaktu w celach handlowych i reklamowych.

5.    Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

6.    Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

7.    Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia ich bezpieczeństwa.

8.    Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy na podstawie umów o powierzeniu danych (leasingodawcy, dostawca hostingu, dostawca poczty elektronicznej, dostawca usługi komunikacyjnej CallPage).

§ 3. Analiza i statystyka (pliki cookies)

1.       Strona www.finansowaniefirmowe.pl używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe tworzone automatycznie przez przeglądarki internetowe (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox) podczas odwiedzania stron internetowych. Informacje w nich zawarte mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której pochodzą. Dzięki nim wiemy w jaki sposób korzystasz z serwisu i co możemy zrobić by go poprawić.

2.       Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy 2XP Paweł Paśnikowski.

3.       Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a.    sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,

b.    stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia,

c.    analityczne – umożliwiają lepsze poznanie sposobu w jaki wykorzystywana jest strona, jak ją poprawić i lepiej zorganizować by była przyjazna.

4.       W każdej chwili możesz wyłączyć opcję gromadzenia cookies  w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

5.       Informacje z plików cookies zbierane są przy pomocy narzędzia Google Analytics. Są one anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

Szybki kontakt
  • linkedin
  • facebook
Zamknij menu
Umów konsultację
telefon 513 009 506 telefon 575 590 323